slider3.jpg

Buiten de Baan (regel 27):

  • het gebied aan de overzijde van de sloot langs de holes 1, 2 en 3;
  • het gebied dat wordt gemarkeerd door witte palen;
  • de kunstgrasvelden, inclusief haar stenen begrenzingen en hekwerken;

Intern Buiten de Baan:

  • bij het spelen van de holes 7/16 en 9/18 is het gebied van hole 8/17 gemarkeerd door witte palen Buiten de Baan;
  • bij het spelen van hole 8/17 is het gebied van de holes 7/16 en 9/18 gemarkeerd door witte palen Buiten de Baan;

Obstakels:

  • door palen ondersteunde bomen zijn vaste obstakels en moeten worden ontweken volgens regel 24-2b;
  • voor spelers van hole 6/15 is het hekwerk rond de afslagplaatsen van hole 7/16 en 9/18 en het gebied daarachter een vast obstakel en moet de bal bij belemmering daardoor gespeeld worden vanuit de droppingzone binnen een stoklengte vanaf de paal “DZ”;

Lichtmasten:

  • wanneer een bal een lichtmast raakt wordt de slag geannuleerd en moet de bal zonder straf opnieuw worden geslagen;

Waterhindernissen (regel 26):

  • uit de vijver op hole 1/10 mag niet worden gespeeld, handelen volgens regel 26-1 (gelieve de vijver niet te betreden);

Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green:

  • per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (regels 18-2, 18-3 en 20-1): de plaatselijke regel zoals gepubliceerd op het mededelingenbord is van toepassing;

Afstandsmeter:

  • hulpmiddelen anders dan om afstand te meten zijn niet toegestaan;

Straf voor het overtreden van een plaatselijke regel:

  • bij matchplay verlies van de hole; bij strokeplay twee slagen;

Tijdelijke plaatselijke regels:

  • zie mededelingenbord.

Door de Hareco vastgesteld in augustus 2017

Hoofdsponsor

Rabobank

Ga naar boven