clubhuis-met-terrasg-website-g.jpg

Een greenfeespeler speelt altijd op introductie én in gezelschap van een Mariënweide-lid.

  • De greenfee bedraagt € 15,00. Deze kan worden betaald op rekeningnummer: NL81 RABO 0324 4700 96 t.n.v. Golfclub Mariënweide, of worden afgedragen aan de bar of aan het Mariënweide-lid.
  • Het introducerende lid is verantwoordelijk voor de correcte afdracht van de greenfee.
  • De naam van introducant en introducé altijd doorgeven aan de bar wanneer daar de greenfee wordt afgedragen.
  • Een greenfeespeler kan maximaal 5 maal tegen greenfeetarief spelen.
  • Iemand die geïntroduceerd wordt op een vaste Mariënweide-ochtend,-middag of -avond (herenochtend of -avond, damesochtend of -avond, vrijdagmiddag mixed), mag eenmaal gratis meedoen. De volgende vier maal tegen betaling van greenfee (+ eventuele kosten van de wedstrijd), te innen door de desbetreffende commissie en af te dragen aan de penningmeester.
  • Als de greenfeespeler meer wil spelen dan 5 maal, dan wordt verwacht dat deze speler een (Kennismakings)lidmaatschap met Golfclub Mariënweide aangaat. Informatie hierover vindt u onder Lidmaatschap.

Uitzonderingen

(Klein)kinderen en directe familie tot 13 jaar mogen (in beperkte mate) voor niets mee op de baan; altijd onder begeleiding van een Mariënweide-lid.
De mogelijkheid van gratis introductie op vaste MW dagen geldt niet voor oudleden (zij betalen € 15 greenfee).

Hoofdsponsor

Rabobank

Ga naar boven